thema

Kunst & Techniek

We hebben bewust samenwerking gezocht met de kunstensector.

Beeldende kennis werkt anders dan wetenschappelijk verklarende kennis en technische deskundigheid. De mediatiebenadering stelt dat de geschiedenis wordt voortgestuwd door steeds nieuwe generaties werktuigen, gereedschappen, machines, elektrische apparaten en digitale automaten. De impact van nieuwe technieken op de zintuigen vraagt een herdefiniering en herpositionering. Kunst kan hierin de weg wijzen. Kunst is vertegenwoordiger van een brede culturele zelfreflectie, vormgegeven in beeld, klank en beweging. Kunst is onderzoek geworden.

Wij willen de ontwikkelingen op drie manieren volgen: vanuit kikkerperspectief,  atmosferisch perspectief en vogelvlucht perspectief.

Oftewel:

  • Laten zien wat techniek nu al voor de kunst betekent. Muziek, film, theater maken op grote schaal gebruik van techniek. Hoe is de stand van zaken en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?
  • Welke nieuwe technieken komen naar voren en wat zou kunst daarvoor kunnen betekenen? Een voorbeeld is de opkomst van de drones. In Delft loopt een project van David Middendorp om te onderzoeken in hoeverre drones en dans samen onderzoek kunnen doen.
  • Presentaties van interessante denkers over de ontwikkelingen van kunst en techniek.

Deze lijnen leiden tot een opzet waarbij de kunst een centrale rol speelt bij het zoeken naar een meer intensieve relatie tussen kunst en techniek. Kunst & techniek wordt getrokken door Linda Ammerlaan en Maryon Widdershoven.