thema

Winst door design

In 2015 is een nieuw programma gestart: “Winst door Design”.

Het doel is de maakindustrie van Delft te versterken door hen een week lang te koppelen aan (liefst Delftse) creatieven. De maakindustrie staat onder grote druk van de prijsontwikkeling in de productiekosten. Dat gaat veelal ten koste van de innovatie en vernieuwingen bij de bedrijven. De concurrentiekracht van deze voor Delft belangrijke bedrijven kan worden versterkt met meer innovatiekracht, goed passend bij de Delftse identiteit.

Ontwerpervereniging Delft Design en TOP zetten zich al enige tijd in om de steeds belangrijker wordende transsectorale verbindingen te leggen. Daarnaast hebben we steeds meer te maken met een belevingseconomie. Het gaat steeds minder over de functionaliteiten van een product en steeds meer over de beleving ervan. En als er één sector is die dat goed kan visualiseren, dan is dat de creatieve sector, die in Delft sterk is vertegenwoordigd. Samenwerking van de maakindustrie met creatieven kan op diverse punten voordeel opleveren. Voor dit project is een werkgroep geformeerd met Michiel Brouwer, Arjen Spreeuwers, Jan Brouwer, Anna Ruiter en Maryon Widdershoven.

Meer weten over Winst door Design?