thema

Campus en de Stad

De campus is niet langer een geïsoleerde enclave, heeft behoefte aan een rijk stedelijk programma en verbinding met de stad. Voor de plannen rond de Groenblauwe Campus, bereikbaarheid, huisvesting en ruimte bleken Gemeente en TU niet gemakkelijk overeenstemming te krijgen over de invulling ervan. De neiging bestond zich te concentreren op de eigen ontwikkelingsgebieden: Spoorzone, Campus en Technopolis. Dat is begrijpelijk, gezien de financiële beperkingen, de aandacht is vooral op de korte termijn gericht. Maar de ruimtelijke uitwerkingsagenda behoeft meer. In de verschillende TOP discussies zijn juist pleidooien gehouden voor een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling.

Dat idee krijgt meer steun. TU en de gemeente hebben medio 2014 nadere afspraken gemaakt om stappen terug te doen en te beginnen bij een aantal meer globale afspraken, gericht op doelen op langere termijn. Deze gezamenlijke agenda, de nieuwe inzichten uit ‘De toekomst van de stad’, het belang van TIC-Delft voor de regio en de gebleken ontwikkelingspotentie van TIC-Delft vormen, samen met wat er al aan waardevolle kennis ontwikkeld is, een mooie aanzet voor een volgende serie TOP-debatten. TOP richt zich daarbij op de (ruimtelijke) voorwaarden voor de stad en de regio, onder de motto’s:

  • De stad van de toekomst is een campus (kennisstad)
  • De campus van de toekomst is een stad