thema

Energietransitie Delft

De energietransitie is niet alleen een opgave voor de gemeente maar zeker ook voor bewoners en bedrijven. Het vraagt om betrokkenheid van ons allemaal bij de aanpak en keuze van oplossingen. Het vraagt om meedenken van onderop, vanuit de wijk, de buurt of de straat.

Het Platform Energietransitie Delft is een initiatief van Delftse bewoners voor Delftse bewoners. Het Platform ondersteunt de bewoners bij de overgang van aardgas naar andere bronnen voor warmte. TOPdelft biedt een platform voor discussie over technologie en innovatie en creativiteit en over vraagstukken en initiatieven en experimenten van en uit de stad.