thema

Wijken&Innovatie&Zorg

“TOP biedt een discussieplatform voor innovatie van ondersteuning en zorgverlening in de Delftse wijken en buurten”. Dat is de missie van het programma Wijken&Innovatie&Zorg.
TOP faciliteert discussies over zorg, ondersteuning en zelfredzaamheid van Delftse burgers, vanuit perspectief van die burger en de wijk. TOP richt zich daarbij zowel op technische als op sociale innovaties. TOP betrekt partijen die zorg en ondersteuning organiseren en uitvoeren, zoals mantelzorgers, vrijwilligers, zorginstellingen en bedrijven die diensten en services leveren. TOP biedt zo een discussieplatform voor de lerende stad.

Het programma Wijken&Innovatie&Zorg is een voortzetting onder een nieuwe naam van het
thema Zorg&Techniek&Wijken. We zetten de wijken bewust voorop. We praten niet alleen over technologische maar ook over sociale innovatie. We praten liever over dienstverlening en ondersteuning dan over zorgverlening. We zien de zorg als sluitstuk.

Er vindt een grote transitie in de ondersteuning en zorg plaats. De behoefte aan uitwisseling, kennis delen en debat over alle ervaringen blijft groot. Experimenten van onderop en regie van bovenaf moeten in wisselwerking met elkaar worden gebracht: verbinding tussen mensen, beleid en organisaties. Kortom, we moeten leren van elkaar. In onderstaand schema is dit verbeeld: TOP als leerplatform in een lerende stad.