thema

Stadmaken

‘Ontmoeten’ is een belangrijke manier om te leren, om meningen te horen, kennis op te doen of ervaringen te delen. DelftDesign doet dat al sinds 1987. Alle bijeenkomsten van TOP en DelftDesign hebben als (neven)doelstelling om het ontmoeten te bevorderen, maar sommige activiteiten zijn daar nog specifieker voor bedoeld dan andere. En die scharen we dan onder ‘Ontmoeten’. Niet dat de inhoud er niet toe doet. Want inhoudsloos discussiëren, dat is niets voor ons. Daarvoor zijn andere plekken op de wereld.