thema

Ontwerpcafé

Samen met DelftDesign en de stadsbouwmeester wordt regelmatig het Ontwerpcafé (voorheen: Architectuurcafé) georganiseerd. In het café worden actuele vraagstukken die verband houden met architectuur behandeld. Het kan gaan over nieuwbouw, renovatie, een actuele gebiedsontwikkeling, een nieuwe brug, een wijk enzovoort. De actuele ontwikkeling wordt altijd in groter verband van de stad of de vak-ontwikkeling geplaatst. Het programma wordt samen met de stadsbouwmeester ingevuld.