thema

Energietransitie

De gemeente Delft wil een energieneutrale stad worden. Zij kan profiteren van de aanwezigheid van de onderzoekers en studenten van de TU Delft. De TU lanceerde in 2012 het project Green Village. Studenten en onderzoekers bouwen in nauwe samenwerking met bedrijven een duurzaam zeecontainerdorp op de universiteitscampus waar innovatieve, experimentele energiesystemen ter plekke worden getest.

Lokale initiatieven als het opwekken en besparen van energie in de gebouwde omgeving tonen dat het mogelijk is om op grote schaal bewoners te bewegen om energie op te wekken en te besparen in de bestaande bouw. Voor deze opgave hebben tien bedrijven uit Delft Design zich verenigd in een coöperatieve vereniging, Delft E Design. In vier verschillende Delftse wijken zal zij van 2013 tot 2018 pilots uitvoeren.

We zullen deze initiatieven blijven volgen.