thema

Stadsgesprekken

De stadsgesprekken gaan over grote actuele vraagstukken van Delft. TOPdelft is in deze stadsgesprekken op zoek naar verdieping. De kernvraag is welke stad we van Delft willen maken. We richten ons dan met name op de ontwikkeling van delen van de stad, waaronder de Campus, de Schieoevers en wijken, de (regionale) investeringsagenda, de uitvoering van de Woon- en werkvisie en andere onderwerpen.