De regionale energiestrategie voor MRDH

Hoe verwarmt Delft in de toekomst?

op 31-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Alle gemeenten moeten uiterlijk in 2021 voor elke wijk aangeven welke keuzes er gemaakt worden voor de warmtevoorziening van de toekomst. Dit vraagstuk heeft een complexiteit die de schaal van een gemeente ontstijgt: Er worden daarom regionale energiestrategieën opgesteld, zodat er op regionale schaal keuzes en afspraken kunnen worden gemaakt. Marjon Bosman heeft als programmamanager vanuit de VNG verschillende pilot-regio’s begeleid bij het maken van een regionale energiestrategie. Zij zal vertellen over de bedoeling van een regionale energiestrategie en de ervaringen en vorderingen in andere regio’s.

Voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt deze energiestrategie nu ook opgesteld. Deze strategie moet ervoor zorgen dat er een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening ontstaat voor iedereen in de regio in 2050.  In het najaar van 2018 verschijnt er een rapport waarin verschillende opties voor een regionale strategie worden verkend. Vooruitlopend hierop gaan we deze avond bij TOPdelft zélf aan de slag om strategische opties te formuleren.

We moeten dan wel eerst gevoel krijgen voor de  Delftse opgave. Hiervoor grijpen we terug op het rapport Delft Smart City (2015) waarin het thema energietransitie ook is verkend. Auteur Heleen Bothof (LUZ Architecten)  zal de energiebehoefte, de opwek-en besparingsopties uit dat rapport toelichten.
Daarna gaan we in kleine groepen aan de slag, waarbij we vanuit het perspectief van verschillende lokale regionale stakeholders gaan formuleren welke strategie de voorkeur zou hebben. Door de uitkomsten uit de verschillende groepen met elkaar te delen willen we meer inzicht te krijgen in de verschillende belangen en kansen die er zijn om in samenwerking vorm te geven aan de energietransitie voor Delft.
Naschrift: De presentaties van deze avond zijn aan deze pagina toegevoegd.Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


deel op sociale media