Expositie collectief wonen in Delft

doorlopende expositie

op 12-07-2022 om 00:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Van 14 mei tot en met 12 juli in het Prinsenkwartier aan het St. Agathaplein 4

Delft blijkt een enorme diversiteit aan collectieve woonvormen te hebben. Met 16 voorbeelden gaan we na hoe er gewoond wordt en hoe dit soort woonvormen tot stand zijn gekomen. De vraag is dan natuurlijk welke kansen zijn er in Delft voor nieuwe vormen van collectief wonen? Heb je ervaring, ben je op zoek of kun je hierbij een rol spelen, iedereen is welkom!

De expositie is daarna dagelijks van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Ook wordt een aantal bijeenkomsten over dit thema in het Prinsenkwartier georganiseerd op verschillende woensdag avonden. Meer informatie over dit programma is te vinden op www.collectiefwonendelft.nl , www.prinsenkwartier.nl www.topdelft.nl en www.delftdesign.nl

Collectief wonen is populair! Het delen van woonvoorzieningen wordt steeds meer gezien als de oplossing om meer sociale verbinding te brengen in de grote woningbouwopgave van Nederland. Ook in Delft wordt collectief wonen gezien als een manier om bijvoorbeeld meer informele zorg te organiseren in de nieuwe woongebieden. Maar collectief wonen is meer dan slim woningen combineren en mensen ruimte te laten delen. Het gaat over de omgangsvormen en gebruiken die het collectief wonen zo’n prettige aanvulling maken op het bestaande woning aanbod. Dit is niet zomaar te ontwerpen maar ontstaat door mensen die met elkaar experimenteren en daarvan leren.

Gelukkig kent Delft een rijke geschiedenis van collectief wonen. De afgelopen vijftig jaar is er uit tal van experimenten een brede verzameling van collectieve woonvormen ontstaan. In Delft tref je een cultuur van collectief wonen aan die juist veel nieuwe initiatieven kan inspireren en van lessen kan voorzien.

In het voorjaar is in een drietal bijeenkomsten gekeken naar de waarde van collectief wonen. Bewoners van verschillende projecten vertelden hoe collectiviteit ruimte schept voor contact, inspiratie, betekenis en praktische hulp. Ontwikkelaars zien kansen om deze waarden ook in nieuwe Delftse bouwprojecten een plek te geven. Op donderdag 17 maart is gesproken over wat deze kansen kunnen zijn. In gesprek met de gemeente, corporaties en ontwikkelaars, zoals die van het Kabeldistrict, ontstond een belangwekkende discussie. Het Kabeldistrict is één van de plekken waar de komende jaren veel gebouwd gaat worden en er zijn nog veel meer locaties die we laten zien in de expositie. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden op www.collectiefwonendelft.nl

Naast zuilen met de project presentaties zijn er diverse documentaires gemaakt over de Delftse voorbeelden die tijdens de expositie worden vertoond. Via QR codes kunnen ook verwante films worden bekeken.
Tijdens een aantal avonden die we deels samen met Tako Postma, de stadsbouwmeester, voorbereiden zullen ook nieuwe vormen aan bod komen zoals Knarrenhofjes en Coöperaties. ERA contour zal hun Pay it Forward concept presenteren. Met de TU-Delft en Platform 31 willen we een vervolg maken op de Together bijeenkomsten van vorig jaar.
In deze tentoonstelling kun je als bezoeker proeven aan de verschillende vormen van collectief wonen die Delft rijk is door:
– Kennis te maken met een rijke verscheidenheid aan collectief wonen in Delft.
– Inzicht krijgen in de cultuur van het collectief wonen.
– Nieuwe kansen voor Delft in beeld te brengen.
– Meer te leren over de mogelijkheden van collectieve woonvormen.
– Initiatieven en geïnteresseerden bij elkaar brengen.
– Met ontwikkelaars en bewoners aan tafel te zitten om mogelijkheden uit te breiden met diverse vormen van bouwen met de toekomstige bewoners.
De toegang tot de expositie en de bijeenkomsten is gratis.

De expositie wordt georganiseerd door DelftDesign in samenwerking met OpenKaart EN TOPdelft.
We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de kansen voor collectieve woonvormen in Delft.


deel op sociale media