Architectuurcafé: Historie en Archeologie Gasthuisplaats

discussiemiddag o.l.v. Wytze Patijn, inleiders: Ilse Rijneveld, Epko Bult

op 11-12-2017 om 14:30 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Hoe ging het verder op de Gasthuisplaats? Na twee interessante bijeenkomsten vanmiddag aandacht voor de geschiedenis van de Gasthuisplaats. Ilse Rijneveld van de gemeente Delft zal haar kennis delen over de bijzondere geschiedenis van deze plek. Daarna zal oud-stadsarcheoloog Epko Bult inzicht geven in de betekenis van vondsten van meerdere archeologische onderzoeken op deze plek waar het oudste ziekenhuis van Nederland eens stond.

Na het Architectuurcafé op 6 juli kwamen vragen over de gewenste bebouwing op de Gasthuisplaats naar voren, waarover o.l.v. de Stadsbouwmeester op 11 september een 1e discussie plaats vond in het Prinsenkwartier bij Delft Design.

Op deze door ca 30 geïnteresseerden bezochte middag is die discussie gevoerd aan de hand van vijf stellingen. De stellingen en het overige besprokene die middag zijn na te lezen op www.gasthuisplaats.nl. Uit deze discussie is naar voren gekomen dat als één van de belangrijke vervolgonderwerpen de historie en archeologie van de Gasthuisplaats aandacht moet krijgen bij het formuleren van randvoorwaarden voor een ontwikkeling van die plek.

Daaraan wordt nu gehoor gegeven, wederom i.s.m. Delft Design met een middag onder leiding van de Stadsbouwmeester met twee inleiders.

 

 


Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


deel op sociale media