Paul Scheffer: De open samenleving en haar grenzen

Hugo de Groot-lezing met aansluitend dialoog

op 06-06-2019 om 20.00 uur in LET OP: Nieuwe Kerk, Delft

Deze lezing valt onder het programma van WIZ (Wijken & Innovatie & Zorg): 100.000 inwoners: hoe vinden we elkaar. De lezing is een gezamenlijk initiatief van TOPdelft, platform Delftse Bruggen, de Raad van Kerken en de gemeente Delft.

Op 6 Juni is Paul Scheffer uitgenodigd om te spreken over ‘de open samenleving en haar grenzen’. Een lezing die aanzet tot denken en waarna ruimte is voor dialoog aan kleinere tafels met George Gelauff (publicist maatschappelijke betrokkenheid) als co-referent en begeleider. Iedereen die wil meedenken en meewerken aan Delft als verbonden stad is van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. Toegang is gratis maar aanmelding is gewenst via: aanmelding-hugodegroot@delft.nl.

De lezing begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk en zal worden ingeleid door Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. Voorafgaand aan de lezing is een inloop-programma met aandacht voor de persoon van Hugo de Groot, gouden verhalen en gedachten en koffie en thee. Deze begint om 19.00 uur

In de aanloop van deze lezing hebben we zes historische lezingen gehad bij TOPdelft. We hebben hier Hugo de Groot herontdekt als de belangrijkste Europese wetenschapper uit de Gouden Eeuw. Hij was bovendien een excellente verbinder. Daarmee is hij een inspirerende figuur voor Delft als verbonden stad. In dit jaar waarin Delft de Gouden Eeuw viert, is deze bijzondere editie van de Hugo de Groot-lezing zeer op zijn plaats.

 

(foto: Maartje Geels)


Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


deel op sociale media