Kerk als plek – in buurt en stad

In gesprek over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties

op 30-05-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Kerkgebouwen zijn vaak betekenisvolle plekken in de stad. Naast de betekenis die ze hebben voor de kerkgemeenten, zijn er vaak andere activiteiten, fungeren de gebouwen als landmarks en zijn ze ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen.

Regelmatig zijn er echter berichten dat een kerk zijn functie verliest en soms zelfs helemaal gesloopt wordt. Dit laat een lege plek achter in de stad. Tegelijk zijn er voorbeelden van ondernemende kerkgemeentes die op nieuwe manieren betekenis geven aan het kerkgebouw als plek en daarbij ook actief zoeken naar verbreding van programma en doelgroepen.

Op deze avond nodigen we mensen van verschillende kerkgemeentes uit om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:

  • Hoe wordt het kerkgebouw gebruikt over 30 jaar?
  • Hoe blijft een kerk een kerk en kan zij tegelijk open staan voor andere activiteiten van buitenaf?
  • Welke rol kunnen ontwerpers hierin spelen bij renovatieopgaven?

Ontwerpers Jurjen van Beek (kerkelijk) en Jurrian Arnold (niet kerkelijk) gaan samen met u op zoek naar deze betekenis en naar de toekomst van kerkgebouwen als betekenisvolle plekken in onze samenleving.
We gaan in gesprek met Wilco Blaak (directeur Oude en Nieuwe Kerk) en Hans van Drongelen (Voorganger Kerk aan het Noordeinde en initiatiefnemer studentenpastoraat Motiv).
Wieger Zwikstra (lid Vergadering der gelovigen en initiatiefnemer Taste II) neemt ons daarbij mee op zoektocht naar een nieuwe plek in Delft. Een plek waarvoor ze hun oude plek in de binnenstad willen opgeven.

Denk, discussieer en fantaseer mee over een thema dat een grote impact heeft op onze fysieke- en sociale omgeving, voor zowel gelovigen en niet-gelovigen.

 


Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


deel op sociale media