GEANNULEERD: Netwerk Event: Innovatie & ondernemerschap | Duurzaam Delft

op 22-11-2017 om 19:00 uur in Theater de Veste, Theatercafé

Deze bijeenkomst is komen te vervallen. 

 

In Delft zijn vele startende bedrijven op energiegebied. De stad zou heel goed als proeftuin kunnen dienen voor een aantal van deze bedrijven. De vraag is dan natuurlijk: lenen de producten zich daarvoor, zijn er geïnteresseerde partijen en hoe zou een proeftuin plaats moeten vinden? Onder welke condities is een duurzame inzet mogelijk?

sprekers: worden binnenkort bekend gemaakt.

serie De Energietransitie – achtergrond
Nu de traditionele energievoorraden duidelijk minder worden is er een grote energietransitie aan de orde. In Delft is veel kennis op dit gebied aanwezig en het ligt voor de hand daar regelmatig aandacht aan te besteden.

Opzet
Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij steeds een onderwerp wordt belicht vanuit diverse invalshoeken.  De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en een keer op dinsdag om 20.00 uur in de ruimtes van de diverse partners.

Locaties:
Buccaneer: Paardenmarkt 1A,  Delft
Prinsenkwartier: Sint Agathaplein 4, Delft
Theater de Veste: Vesteplein 1, Delft


Deze activiteit valt onder het thema Stad van technologie.


deel op sociale media