Prettig wonen in de Wippolder

Oriëntatiebijeenkomst voor een leefbaarheidsoverleg

op 09-07-2019 om 20:00 uur uur in Immanuëlkerk, Schoemakersstraat 1, Delft

Uit gesprekken met bewoners van de Wippolder en organisaties die werkzaam zijn in de wijk, zoals de wijkagent, corporaties en Delft voor Elkaar, blijkt: er is behoefte aan een leefbaarheidsoverleg. Een overleg waar je afspraken kunt maken over zaken als handhaving, veiligheid en kinderspeelplaatsen. Waar je met elkaar zoekt naar manieren om het samenleven in de wijk te verbeteren.

Bent u ook geïnteresseerd in een leefbaarheidsoverleg in de Wippolder?
Kom dan naar de oriëntatiebijeenkomst op:

dinsdag 9 juli 2019
20.00-22.00 uur
Immanuëlkerk, Schoemakerstraat 1, Delft

In de bijeenkomst onderzoeken wij met elkaar:
• Wat een leefbaarheidsoverleg voor de wijk betekent
• Wat je daar kunt bespreken
• Wie daaraan mee kunnen en willen doen
• Hoe je dat vorm kunt geven

U bent van harte welkom om mee te praten.
Fijn als u zich van te voren wilt aanmelden. Dat kan via : info@topdelft.nl.
U kunt ook zonder aanmelding meedoen.


deel op sociale media