Preview TOPdelft programma 2020

Wat zijn de plannen voor komend jaar?

op 22-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Alle bezoekers en makers van TOPdelft zijn van harte welkom op deze speciale avond. Kom mee denken met onze plannen voor komend jaar. Wat zetten we op onze agenda? Vanuit welke invalshoeken gaan we in gesprek over de toekomst van de stad?

We leven in een periode van transities. Er is veel te bespreken. Programmamakers vertellen hoe zij hierop inspelen en wie zij hierbij betrekken.
Wat zijn de plannen vanuit de Betabalie: een programmagroep die het gesprek wil voeren hoe technologische innovatie en maatschappij bij elkaar te brengen en in de praktijk te laten zien.
En hoe dragen we bij aan Delft als stad van innovatie? Met discussies over de innovatieve maakindustrie, innovaties in mobiliteit en de samenhang tussen stad en campus. Hoe haken we aan op de zoektocht naar vernieuwing van de lokale democratie, de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie, de energietransitie, of de inspanningen die nodig zijn om een echt een verbonden stad te zijn?
En welke creatieve aanpak past hierbij? Hoe benutten we de ontwerpkracht van Delft? Wat is de opzet van het nieuwe ontwerpcafé, hoe haken we aan op het project Afvalstad van de kunstsuper en welke living labs gaan ons helpen om van denken naar doen te komen?

En hoe brengen we met de stadsgesprekken verdieping in het debat? Wat hebben we uit deze gesprekken geleerd en hoe krijgen zij in 2020 een vervolg? Welke initiatieven komen aan bod op het stadsmakerspodium?

Het belooft een enerverende avond te worden die we afsluiten met een feestelijke borrel. De reacties en nieuwe ideeën worden verwerkt in het Jaarprogramma 2020 van TOPdelft.


Deze activiteit valt onder het thema Stad van creativiteit.


deel op sociale media