UITGESTELD ivm CORONAMAATREGELEN: Verder in gesprek over de nieuwe Omgevingsvisie van Delft

Wat voor stad willen we zijn in 2040?

op 18-03-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Wat is de betekenis van deze omgevingsvisie? De gemeente is hierover op 12 maart het gesprek met de stad gestart. TOPdelft geeft hieraan een vervolg vanuit de notie dat er veel op het spel staat. Hoe kunnen we het beste meedenken en meedoen? Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die aandacht en sturing vragen. Wat hebben we geleerd van eerdere gesprekken over mobiliteit, wonen, leefbaarheid, biodiversiteit etc? Wat is de samenhang tussen deze verschillende ontwikkelingen? We hebben in diverse stadsgesprekken geconstateerd dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij komt steeds de vraag naar voren hoe we kunnen sturen op kwaliteit. Kunnen waarden en waardewandelingen ons daarbij helpen?
We bespreken deze vragen na enkele inspirerende inleidingen door bekende en minder bekende gastsprekers.


Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media