Matchmaking event van Winst door Design

Winst door Design heeft nu twee keer een matchmaking bijeenkomst georganiseerd.

Beste creatief (designer, kunstenaar en creatief persoon),

Delftse ondernemers uit de maakindustrie presenteren zichzelf, geven aan op welk gebied zij vraagstukken hebben en nodigen jou als designer, kunstenaar en/of creatief persoon uit hierin mee te denken.

Op een matchmaking avond kun je kennismaken met de verschillende ondernemers en hun actuele vraagstukken. Op basis van het profiel van de ondernemer en jouw expertise is na deze avond mogelijk een 1-op-1 ontmoeting te hebben. Bij een positief gevoel over onderlinge samenwerking tussen jou en het bedrijf, worden tijdens of kort na deze bijeenkomst verdere afspraken gemaakt.

Deelnemende ondernemers maken gebruik van een aantrekkelijke regeling. Bedrijven kunnen een week lang een creatief persoon in het bedrijf te integreren en voorstellen te laten doen. Allerlei voorstellen zijn mogelijk, bijvoorbeeld over verbeterde en/of nieuwe produkten, het anders inrichten van productie- en verkoopprocessen en dergelijke.

Winst door Design is voor creatieven, designers en kunstenaars, een kans om interessante oplossingen te vinden voor ontwikkelingen en problemen waar ondernemingen mee bezig zijn. Dit geeft een win-win situatie voor de creatieveling en de ondernemer.

De gemeente wil met dit initiatief vorm geven aan de opdracht van de regering om het innoverend vermogen van Nederland te versterken: “De creatieve sector … kan flexibel, snel en soms tegendraads, onverwachte wegen behandelen. … een betere aansluiting in het ecosysteem is wel gewenst”. Ook kunstenaars zijn een onderdeel van het creatieve ecosysteem waarmee een betere aansluiting wenselijk is. Voor hen kan dit betekenen dat zij hun creatieve capaciteit op een andere manier dan tot nu toe kunnen gaan inzetten.

Om dit te stimuleren zal de gemeente Delft per bedrijf een groot gedeelte financieren. Daarnaast vragen we per project een bijdrage van de deelnemende ondernemer en van de creatieve personen die daadwerkelijk bij een bedrijf worden ingezet. DelftDesign en TOP faciliteren het hele project.

Voor jou als creatief betekent dit dat

 • een inzet van minimaal 40 uur wordt gevraagd, eventueel verspreid over meer dan 1 werkweek;
 • je het proces en de resultaten presenteert, zowel aan het bedrijf als tijdens een openbare afsluitende bijeenkomst. Hierbij wordt rekening gehouden met vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Tevens worden de resultaten in een gezamenlijke publicatie gebundeld en openbaar gemaakt;
 • je een financiële tegemoetkoming van € 3000,- excl. BTW ontvangt;
 • Aandacht voor profielschetsen van de creatieven waardoor zij elkaar ook beter leren kennen.
 • Iedere aanwezige creatief ontvangt na de matchmaking event een onkostenvergoeding van € 50,- omdat
  creativiteit waarde heeft en beloond moet worden.

 

Omdat het verstrekken van een onkostenvergoeding ook verplichtingen met zich meebrengt, hebben we een aantal spelregels opgesteld, zie hieronder.

Spelregels deelname, inschrijving en in aanmerking komen voor onkostenvergoeding

 • Om een zo goed mogelijke samenstelling van diversiteit in creatieven na te streven behoudt Winst door Design zich het recht voor om deelnemers aan het matchmaking event te selecteren (alleen indien nodig). Hierbij wordt gekeken naar diversiteit van de creatieven, complementaire aanvulling competenties, mogelijke aansluiting bij de vraagstukken en voorrang van deelnemers aanwezig bij het eerste matchmaking event.

 

 • Deelname aan het matching event is alleen mogelijk voor personen die:
 • zich via inschrijfformulier op de website van Delft Design hebben aangemeld
 • de gevraagde gegevens volledig hebben ingevuld
 • een bevestiging van inschrijving hebben ontvangen

 

Creatieven komen voor een onkostenvergoeding in aanmerking indien zij:

 • een geldige inschrijving voor deelname hebben
 • hebben deelgenomen aan het complete programma van het matchmaking event
 • direct na afloop van de bijeenkomst het gevraagde evaluatieformulier hebben ingeleverd bij de juiste persoon.

Ben je ingeschreven bij de KvK en zou je als creatief mee willen doen aan dit project? Schrijf je dan in met het aanmeldformulier!

Aanmelden voor een matchmaking event

Terug naar de homepagina van Winst door Design