Speeddate studenteninitiatieven

De betrokken studenten van Delft

op 06-12-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Betere Buren, dat willen de stad Delft en de TU Delft worden. Verschillende studenteninitiatieven laten zien hoe dat kan. Studenten komen op uitnodiging van de lustrumcommissie DSC, de VSSD en TOPDelft hun ideeën toelichten: van technische knutselprojecten met kinderen tot weekenden voor lichamelijk gehandicapten en taalbuddies. Tijdens deze editie van het stadsmakerspodium op 6 december kunnen geïnteresseerde Delftenaren en Delftse maatschappelijke organisaties met hen speeddaten. Door elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen kan iedereen van elkaar leren en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. Het programma start om 20.00 uur en na een korte toelichting volgen diverse rondes speeddaten. De avond wordt afgesloten met een discussie over de mogelijkheden van studenteninitiatieven.
Studenten wonen gemiddeld vijf jaar in Delft. Daardoor is de verbinding met de stad minder dan bij andere bewoners. Soms levert dit lastige situaties op met onbegrip voor beide partijen. Toch zien zowel de stad Delft als de Technische Universiteit Delft dat een goede band tussen de diverse partijen een enorme meerwaarde heeft. In het convenant dat is getekend tussen de TU Delft en de gemeente staat: “De TU en de gemeente hebben de ambitie om gezamenlijk de beweging richting meer community engagement te versterken en te faciliteren en hun identiteit hieraan te verbinden. Dit met de bedoeling om hiermee de sociaal maatschappelijke impact van de universitaire gemeenschap op de lokale samenleving te vergroten, de tweedeling in de stad te verminderen en de stabiliteit en levendigheid te vergroten.” Door het gesprek met elkaar aan te gaan op 6 december, wordt de kloof tussen de sociale studenteninitiatieven, maatschappelijke organisaties en buurt kleiner en worden de eerste stappen gezet naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

PERSBERICHT – Speeddateavond (1)

 Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.


deel op sociale media