Stadsgesprek Studentenhuisvesting in Balans?

Met Karin Schrederhof, Maartje Martens, Romée Rodriguez, Nicoly Vermeulen en anderen, o.l.v. Rob Hundman

op 11-03-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het aantal studenten dat studeert in Delft aan HBO of universiteit groeit sneller dan de meeste mensen tot voor kort voor mogelijk hielden. Het ooit genoemde maximale aantal van 25.000 studenten voor de TU komt dichtbij. Prognoses voorspellen dat er komende zeven jaar nog zo’n 5.800 studerenden in Delft bijkomen. En de teller gaat richting de 34.000.
Wat betekent dit voor de woningbehoefte, wat is het effect op de algehele woningmarkt? Wat is nodig om deze groei in Delft en de regio op te vangen? Hoe wordt deze specifieke opgave beïnvloed door de spanningen op de woningmarkt? Concurreert de kamernood onder studenten met de woningbehoefte van ‘gewone’ Delftenaren? Is de oplossing vooral een kwestie van bouwen, of speelt er meer? Waar zijn mogelijkheden om bij te bouwen in de stad en regio?
Intussen raakt het tekort aan studentenhuisvesting de hele stad. Wat zien we met de bestaande woningvoorraad in de wijken gebeuren? Hoe gaan we om met verschillen in leefstijl?

Doel van de avond is om vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk van de toenemende vraag naar studentenhuisvesting binnen de toch al krappe Delftse woningmarkt ‘op tafel te leggen’, goed te analyseren en mogelijke oplossingen te bespreken. Wethouder Karin Schrederhof, trekker van de gezamenlijke Taskforce Studentenhuisvesting waarin gemeente, TU en DUWO samenwerken, trapt af. Maartje Martens, secretaris belangenvereniging TU Noord en Romée Rodriguez, voorzitter van de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) reageren vanuit perspectief van respectievelijk bewoners en studenten.

Aan sprekers is gevraagd een schets te geven van hetgeen zij als knelpunt ervaren en welke mogelijke oplossingsrichtingen zij in gedachten hebben voor de toenemende behoefte aan studentenhuisvesting. Na een interview met Nicoly Vermeulen, lid CvB TU Delft, volgt een uitgebreide discussie met de zaal waaraan ook andere betrokken partijen zoals DUWO en organisaties van bewoners en studenten zullen deelnemen.

De groei van het aantal studenten is eerder aan de orde gesteld in het stadsgesprek met de burgemeester en rector van de TU Delft op 2 oktober 2019. Zie:
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/09/Verslag-TOPdelft-Stadsgesprek-met-Marja-van-Bijsterveldt-en-Tim-van-der-Hagen-op-2-oktober-2019.pdf
De gemeente komt binnenkort met de eindevaluatie van de nota ‘Studentenhuisvesting in goede banen’ waarin zowel de regulering in de bestaande woonvoorraad (omzettingsvergunning) als de plannen rondom studentenhuisvesting aan de orde komen.Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media