activiteiten

Stadmakerspodium: Vergroenen van de buurt

Naar meer succesvolle bewonersinitiatieven

op 14-10-2020 om 20:00 uur uur in online via Zoom (webinar)

Sinds we dichter bij huis blijven als gevolg van het coronavirus, is het groen in de directe woonomgeving herontdekt. Bij een gebrek aan (kwalitatief) groen zijn het soms de omwonenden die als eerste aan de bel trekken en het initiatief nemen om de boel even goed aan te pakken en te vergroenen, samen met andere omwonenden. Wat is nodig om recente bewonersinitiatieven in het buurtgroen succesvol te maken? Deze bijeenkomst vindt plaats via Zoom. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.


Stadsgesprek Mobiliteitsplan 2040

Naar meer samenhang en samenspel

op 07-10-2020 om 20:00 uur in online

De gemeente heeft een mobiliteitsplan Delft 2040 opgesteld. Tot 14 september was er de gelegenheid hierop te reageren. Eind van het jaar zal het plan worden vastgesteld in de gemeenteraad. TOPdelft heeft eerder geconstateerd dat er grote behoefte is aan discussie over het perspectief en de uitvoering van dit mobiliteitsplan. Alle ambities van Delft voor de lange termijn leveren de nodige dilemma’s op. TOPdelft nodigt u uit om een bijdrage te leveren aan de discussie hierover op 7 oktober a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Het gesprek zal online worden gevoerd via Zoom. Aanmelden is verplicht. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Bèta Borrel | Met ons gaat het nog altijd goed

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek

op 16-09-2020 om 16:00 tot 18:00 uur in Theater de Veste, Vesteplein 1, entree gratis

Nederlanders hebben een prima leven en weinig te klagen, maar zijn negatief over de staat van het land. Ook vóór corona was de stemming vaak somber. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat ons zien dat het pessimisme niet op feiten gebaseerd is. Met statistieken verwijst hij verschillende mythes waarom het zo slecht zou gaan één voor één naar het rijk der fabelen. Na deze lezing kan iedereen nog steeds ontevreden zijn over zijn eigen leven, maar niemand kan beweren dat het met 'ons' als geheel slecht gaat, corona of niet. lees verder


‘Together’ in de wijk: Tanthof

Een wijkwandeling (corona-proof, kleine groep)

op 09-09-2020 om 18.15 inloop, vertrek om 18.30 uur in vertrekpunt wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149, Delft

Dit is een activiteit georganiseerd door TOP

Tijdens deze corona-proof wijkwandeling in kleine groepjes bespreken we de mogelijkheden van nieuwe collectieve woonvormen in Tanthof, in het licht van de veranderende demografie en actuele woonbehoeften in deze wijk en in Delft. Meedoen? Dan vooraf een gratis kaartje bestellen. lees verder


Stadsgesprek met burgemeester en rector TU Delft, over de impact van corona

Onder leiding van Kim Huijpen en Wolter Smit

op 08-07-2020 om 20:00 uur in Online

Dit is een activiteit georganiseerd door TOP

Op 8 juli 2020 gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector TU Delft Tim van der Hagen weer in gesprek met de stad, dit keer over de impact van de coronacrisis. De impact van deze crisis is groot op de TU en op de stad. Hoe zijn gemeente en TU Delft samen opgetrokken in hun acties tegen corona? Waar hebben de burgemeester en de rector zich de afgelopen maanden het meeste zorgen over gemaakt? Hoe verwachten de burgemeester en de rector dat Delft/de TU Delft er over een jaar uit zullen zien? Hoe was het samenspel van TU en stad tijdens de coronacrisis? Welke lessen voor de toekomstige samenwerking kunnen hieruit worden getrokken? Deze vragen komen aan de orde in een stadsgesprek dat TOPdelft samen met gemeente en TU Delft organiseert. U kunt de bijeenkomst online volgen en daarbij ook vragen stellen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.