activiteiten

Inspiratie uit de Buytenhout en de Haagse Binckhorst

Met Gé Kleijweg, Sabrina Lindemann en anderen

op 29-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Kunnen we voor toekomstige ontwikkelplannen lessen trekken uit de aanpak die is gevolgd om te komen tot gedragen gebiedsvisies voor Buytenhout en de Haagse Binckhorst? De avond start met presentaties over zowel Buytenhout als de Binckhorst. De discussie gaat daarna over wat we ervan kunnen leren. Kan de benadering met gezamenlijk geformuleerde kernwaarden ook worden toegepast voor Delft, als geheel of voor afzonderlijke wijken, als een fundament voor de toekomstdiscussie: welke stad willen we van Delft maken? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Filosofie en economie: Karim Benammar over Overvloed

Wat te doen in een wereld van overvloed en verschillen?

op 28-01-2020 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Wat te doen in een wereld van overvloed en verschillen? Verminderen, minder vlees, minder consumeren of juist doorgaan en vertrouwen stellen in de economie en de technologie? Karim Benammar schreef in 2005 de boeken “Overvloed” en “Denken over geld en waarde.”. TOPdelft organiseert een reeks 'Filosofie en economie' van 21 januari tot en met 21 april 2020. De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn steeds op dinsdag. De locatie is het Prinsenkwartier. Er is ruimte voor maximaal 50 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen € 7,50 per bijeenkomst, € 60,- voor de hele reeks. Wil jij meedoen? Meld je dan aan via info@prinsenkwartier.nl en maak het bedrag over op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv cooperatieve Prinsenkwartier. lees verder


Preview TOPdelft programma 2020

Wat zijn de plannen voor komend jaar?

op 22-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Kom mee denken met onze plannen voor komend jaar. Wat zetten we op onze agenda? Vanuit welke invalshoeken gaan we in gesprek over de toekomst van de stad? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad van creativiteit.


Filosofie en economie

Inleiding cursusreeks door Rob Hundman

op 21-01-2020 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Staat de economie en ons geldwezen, in de vorm van neoliberaal marktdenken op omvallen, of is zij sterker dan ooit? TOPdelft organiseert een reeks 'Filosofie en economie' van 21 januari tot en met 21 april 2020. De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn steeds op dinsdag. De locatie is het Prinsenkwartier. Er is ruimte voor maximaal 50 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen € 7,50 per bijeenkomst, € 60,- voor de hele reeks. Wil jij meedoen? Meld je dan aan via info@prinsenkwartier.nl en maak het bedrag over op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv cooperatieve Prinsenkwartier. lees verder


Energietransitie Samen

Met Platform Energietransitie, Katja Kruit en Erwin Mlecnik olv Jan Kadijk

op 15-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Dit is de tweede avond die het Platform Energietransitie in samenwerking met TOPdelft organiseert. Tijdens de startbijeenkomst op 13 november 2019 zijn een aantal vragen gesteld, onder andere: wie heeft de regie? Daarop willen we nu terugkomen. In het klimaatakkoord is de regierol toegewezen aan de gemeente. De vraag is hoe gemeenten deze regierol invullen […] lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.