activiteiten

Filosofie en economie: Arjo Klamer over de voortbrenging van het goede

Value Based Approach als oplossing voor onze economie?

op 11-02-2020 om 20:00 uur uur

We moeten een ommezwaai maken in ons economische stelsel, vindt Arjo Klamer. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. De naderende recessie is het ultieme moment om veranderingen door te voeren. Na de crisis van 2008 is volgens Klamer niet voldoende gedaan, maar nu is hij hoopvol dat zijn Value Based Approach wél breed als oplossing wordt gezien. lees verder


Stadsfabriek

Stadsbouwmeester Tako Postma presenteert zijn programma in het vernieuwde Ontwerpcafé

op 05-02-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Stadsbouwmeester Tako Postma heeft de afgelopen drie maanden kennisgemaakt met de stad en de mensen van Delft. Hij zal zijn bevindingen presenteren aan het grote publiek in het vernieuwde Ontwerpcafé van DelftDesign. Met: Tako Postma, Rico Heykant en anderen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Inspiratie uit de Buytenhout en de Haagse Binckhorst

Met Gé Kleijweg, Sabrina Lindemann en anderen

op 29-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Kunnen we voor toekomstige ontwikkelplannen lessen trekken uit de aanpak die is gevolgd om te komen tot gedragen gebiedsvisies voor Buytenhout en de Haagse Binckhorst? De avond start met presentaties over zowel Buytenhout als de Binckhorst. De discussie gaat daarna over wat we ervan kunnen leren. Kan de benadering met gezamenlijk geformuleerde kernwaarden ook worden toegepast voor Delft, als geheel of voor afzonderlijke wijken, als een fundament voor de toekomstdiscussie: welke stad willen we van Delft maken? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Filosofie en economie: Karim Benammar over Overvloed

Wat te doen in een wereld van overvloed en verschillen?

op 28-01-2020 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Wat te doen in een wereld van overvloed en verschillen? Verminderen, minder vlees, minder consumeren of juist doorgaan en vertrouwen stellen in de economie en de technologie? Karim Benammar schreef in 2005 de boeken “Overvloed” en “Denken over geld en waarde.”. TOPdelft organiseert een reeks 'Filosofie en economie' van 21 januari tot en met 21 april 2020. De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn steeds op dinsdag. De locatie is het Prinsenkwartier. Er is ruimte voor maximaal 50 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen € 7,50 per bijeenkomst, € 60,- voor de hele reeks. Wil jij meedoen? Meld je dan aan via info@prinsenkwartier.nl en maak het bedrag over op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv cooperatieve Prinsenkwartier. lees verder


Preview TOPdelft programma 2020

Wat zijn de plannen voor komend jaar?

op 22-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Kom mee denken met onze plannen voor komend jaar. Wat zetten we op onze agenda? Vanuit welke invalshoeken gaan we in gesprek over de toekomst van de stad? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad van creativiteit.