Cursus Politiek en filosofie – 1) Toelichting op het programma

Inleiding van Rob Hundman

op 02-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft organiseert samen met het Prinsenkwartier een cursus Politiek en filosofie. De cursus bestaat uit 11 lessen en bevat een aantal bekende sprekers. Er is plaats voor 50 deelnemers. Je kunt je opgeven voor de hele cursus (60 euro) of per lezing (7,50 euro). Opgeven via info@prinsenkwartier.nl

1. Toelichting op het programma – Rob Hundman
a. Filosoferen over politiek aan de hand van actuele politieke vraagstukken. Wie kent niet het gevoel dat de politiek er niet echt toe doet? Dat het te veel over politici gaat en te weinig over de samenleving, de richting en inrichting daarvan? Veel mensen keren zich af van de politiek, of keren zich naar politici die vertellen wat deze mensen zeggen, denken en vooral voelen. Wat betekent deze ontwikkelingen voor deze mensen, wat betekenen ze voor ons allemaal en de samenleving en vooral voor de politiek zelf? Deze vragen en andere thema’s komen in een aantal bijeenkomsten aan bod.

b. Binnen deze actualiteit willen we leren vragen te stellen. Filosofische en politieke vragen. Zo gaan we verkennen wat politiek is, hoe zij werkt of zou kunnen werken, in het bijzonder in ons democratisch bestel.

c. We zullen de vragen daarover zoveel als mogelijk halen naar ons eigen leven, onze vragen, onze bijdragen en ook naar de belemmeringen om een mening te onderbouwen en misschien om iets te doen, politiek actief te worden. Officieel in de representatieve democratie en officieus in straten, wijken, verenigingen wat we de maatschappelijke democratie noemen.

d. Het is een open deur om te zeggen dat de wereld verandert. Vaak hebben mensen het dan over het milieu, de toenemende inkomensongelijkheden, vluchtelingenstromen, oorlog en geweld. Maar zien we ook tekenen van een verandering in goede zin, in de economie, in de ethiek van de politiek, in de zelfwerkzaamheid van burgers, in de wijze waarop mensen elkaar opzoeken en ontmoeten?

Klik hieronder op de blauwe link voor het hele programma.Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


deel op sociale media