De Bouwcampus komt naar Delft

door Louis de Quelerij

op 18-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Delft wil een stad van innovatie zijn. De komst van De Bouwcampus naar Delft is daarvoor een forse versterking. De nieuwe campus wil de noodzakelijke vernieuwing in de bouw stimuleren en versnellen. Louis de Quelerij, voormalig decaan van de afdeling Civiele techniek en nu mede trekker van De Bouwcampus, zal over het waarom en hoe van de Bouwcampus vertellen. Ook zal hij op de vernieuwingsagenda voor de bouw ingaan en voorbeelden van geslaagde innovaties presenteren.

De Bouwcampus is belangrijk voor kennis en innovatie. Het is een lerende omgeving. Een plek waar mensen fysiek bij elkaar komen voor workshops, scholing en training. De Bouwcampus vormt straks een knooppunt. Om partijen optimaal met elkaar te kunnen verbinden. En om nieuwe, betrouwbare producten en diensten te ontwikkelen en uit te geven.
Na de inleiding van Louis de Quelerij is er ruimte voor inbreng vanuit het Delftse publiek.
Wat vindt de (eind)gebruiker van de gewenste innovaties in de Bouw?
Wat zijn mogelijke experimentele toepassingen in steden als Delft?
Wat kan de creatieve sector (Bouwkunde en IO en anderen) betekenen voor de Bouwcampus?


Deze activiteit valt onder het thema Ecosysteem van kennis en economie.


deel op sociale media