De gelukkige stad, is het mogelijk om geluk te ontwerpen?

met Robbert Jan van der Veen en Stella Groenewoud

op 28-09-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De Gelukkige Stad gaat niet over ‘wat’ je maakt, maar vooral over ‚met wie en voor wie’ je het maakt. Robbert Jan van der Veen en Stella Groenewoud geven een inspirerende lezing over hun werk van de afgelopen 2 jaar, waar interfacultaire Honoursstudenten uit de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam onbevangen hebben gewerkt aan ideeën om het collectieve geluk in de stad faciliteren.

Gevoed door lezingen en workshops van bekende professoren, promovendi en start-ups wordt er in het laboratorium ‘De gelukkige stad’ gezocht naar oplossingen die breder en integraler zijn dan alleen architectuur en stedenbouw. Filosofie, psychologie, economie, sociologie en techniek komen samen in interventies die mensen in het dagelijks leven kunnen gebruiken en op een laagdrempelige manier inspirerende energie geven die zich immer beweegt tussen het spanningsveld van individu en collectief. Robbert Jan zal aan de hand van de lesmethode, gelukstheorie en werkwijze laten zien aan welke inspirerende ideeën er nu wordt gewerkt en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande maatschappelijke interpretatie van geluk.


Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


deel op sociale media