De schop in de grond: start van tijdelijk gebruik in de Spoorzone

op 11-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Begin 2014 zal het startschot worden gegeven voor tijdelijk gebruik in Spoorzone
Delft. De Abtswoudsehof is het eerste veld dat beschikbaar komt voor tijdelijk
gebruik. Zeven initiatieven die voortkomen uit Gebruik de Lege Ruimte staan in de
startblokken om hun projecten uit te gaan voeren.
Tijdelijk gebruik is opgenomen in het Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Delft 2025.
Wat zijn de ambities voor tijdelijke projecten en hoe kunnen ze in de komende jaren
vorm krijgen?

Het gebied Abtswoudsehof (1,2 hectare) waar tijdelijk gebruik als eerste in de praktijk
wordt gebracht sluit aan op de Voorhof/ Poptahof. In de toekomst zal een
verbinding worden aangegaan met de kleinschalige bedrijvigheid van Voorhofnoordoost.
De komende vijf jaar biedt het gebied als ‘een werkplaats voor tijdelijk
gebruik’ ruimte voor projecten die op die toekomst van Abtswoudsehof inspelen of
zich voorbereiden op een tijdelijke invulling op een ander veld. Welke tijdelijke
projecten staan als eerste op stapel, wat voor initiatieven kunnen dit programma
van activiteiten versterken en welke eisen stelt dit aan de inrichting van het gebied?

foto: Eva Hofman


Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


deel op sociale media