De ziel van Duitse steden

Lezing door Noud de Vreeze

op 13-03-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het effect van de bombardementen op de centra van meer dan 150 grote en middelgrote Duitse steden is in de naoorlogse politiek van economische en culturele samenwerking in de Westerse wereld nagenoeg onbesproken gebleven. Daardoor zijn de omstandigheden waaronder de wederopbouw van Duitse steden moest plaatsvinden nauwelijks bekend geworden. In Duitsland is daar de laatste jaren verandering in gekomen. Dat maakt het boek De Ziel van Duitse steden van Noud de Vreeze voor een breed publiek interessant.

De Ziel van Duite Steden


Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


deel op sociale media