Delft als spons

Wie is aan zet in de lokale klimaatadaptatie-strategie?

op 14-03-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Het klimaat verandert, waardoor we ook in Delft rekening moeten houden met meer piekbuien. Als een extreme piekbui rechtstreeks naar de afvoer gaat, ontstaan er problemen. De riolen en watergangen kunnen de enorme hoeveelheden water niet zo snel verwerken, met o.a. riooloverstorten en wateroverlast tot gevolg. De stad zou eigenlijk net als een spons het water uit een piekbui een tijdje moeten kunnen vasthouden. Wat is er nodig om die ‘sponswerking’ van de stad te verbeteren? Hoe werkt eigenlijk het lokale watersysteem in Delft?  Waar ontstaan problemen, welke gebieden zijn komen ‘bovendrijven’ in de klimaatstresstest die de gemeente Delft recent heeft uitgevoerd?

We worden bijgepraat door onder andere Joren Zwaan (projectleider adaptatiestratiegie gemeente Delft) en Tjerron Boxem (Community manager klimaatadaptatie, Hoogheemraadschap Delfland) over de oplossingsrichtingen die zij vanuit gemeente en waterschap zien. Micky Westerbeek van Rooftop Revolution legt uit hoe via crowdfunding en crowdsourcing groene daken kunnen worden ontwikkeld. En we gaan met hen en met elkaar in gesprek, onder andere over de rol die bewoners kunnen spelen bij de oplossing van dit vraagstuk. De avond wordt gemodereerd door Jan Kadijk (TOPdelft).


Deze activiteit valt onder het thema Stadmaken.


deel op sociale media