Driekoningen lezing

door prof. Timo de Rijk, hoogleraar van de leerstoel Design, Culture & Society

op 12-01-2014 om 15:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

LET OP! DRIEKONINGENLEZING VERPLAATST NAAR 12 JANUARI

De traditionele Driekoningenlezing van ontwerpersvereniging Delft Design wordt 12 januari 2014 gehouden door prof. Timo de Rijk, hoogleraar van de leerstoel Design, Culture & Society.

Als start van ons 27e verenigingsjaar neemt hij ons mee in de designgeschiedenis en legt ook een verband met de huidige ontwikkelingen in de ontwerpwereld. Hierin legt hij een link tussen het bouwkundig ontwerp, industrieel ontwerp en de maatschappelijke en culturele betekenis ervan. Zo geeft hij ontwerpers sprankelende input voor 2014. De lezing wordt afgesloten met een toost op het nieuwe jaar.

Op uitnodiging van Delft Design komt elk jaar tijdens de Driekoningenlezing een persoonlijkheid uit het bredere veld van ontwerp, ruimte en samenleving ervaringen delen. Timo de Rijk (1963) is sinds september 2013 hoogleraar van de nieuwe leerstoel Design, Culture & Society. Zijn leeropdracht is de bestudering van de historische en culturele betekenis van design. De Rijk verzorgt onderwijs voor zowel studenten Industrieel Ontwerpen (TUDelft) als Kunstgeschiedenis (RULeiden) en de leerstoel is daarmee uniek in de wereld.

Timo de Rijk is opgeleid als kunsthistoricus en promoveerde in 1998 aan de TU Delft. Hij maakte verschillende tentoonstellingen en verzorgde vele publicaties op het gebied van historisch en hedendaags design. Hij is hoofdredacteur van het Dutch Design Yearbook en voorzitter van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

Met Timo de Rijk als Driekoningen-spreker benadrukt Delft Design zijn koers om de ontwerpende disciplines gezamenlijk een bijdrage te laten leveren aan het maatschappelijk debat.

Programma


  • 15.00 – zaal open
  • 15.30 – welkomswoord door Michiel Brouwer, voorzitter van Delft Design
  • 
15.35 – Lezing door Timo de Rijk
  • 
16.15 – Nieuwjaarsborrel


deel op sociale media