Energietransitie Samen

Met Platform Energietransitie, Katja Kruit en Erwin Mlecnik olv Jan Kadijk

op 15-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Dit is de tweede avond die het Platform Energietransitie in samenwerking met TOPdelft organiseert. Tijdens de startbijeenkomst op 13 november 2019 zijn een aantal vragen gesteld, onder andere: wie heeft de regie? Daarop willen we nu terugkomen. In het klimaatakkoord is de regierol toegewezen aan de gemeente. De vraag is hoe gemeenten deze regierol invullen en wat de rol van de bewoners daarin is. Daarover gaat deze avond. De avond zal bestaan uit drie bijdragen:

Platform Energietransitie Delft
Het platform zal een en ander vertellen over de visie op en de plannen voor samenwerking in wijken en buurten.

Katja Kruit van CE Delft
Welke keuzes moet de gemeente maken? Welke afwegingen moeten worden gemaakt bij een gemeentelijke visie/strategie? En welke rol kan de gemeente innemen bij een warmtenet: van eigenaar, aanbesteder, partner tot facilitator? Welke rollen zijn er voor burgers alleen of in collectieven, en welke rollen voor commerciële partijen?

Erwin Mlecnik van TU Delft
In aansluiting op de bijdrage van CE-Delft zal deze presentatie voortborduren op de rol van de gemeenten in de energie-transitie. Startpunt is het plaatje voor de keuze van de invulling van beleidsinstrumenten door de gemeente om buurten te verduurzamen. Wat zijn dan de opties voor Delft? Welke keuzes maken andere gemeenten? Welke samenwerkingsverbanden zijn te verwachten? Wat zijn de volgende stappen voor Delft?

De discussie richt zich verder op de vraag: hoe kunnen we in Delft een innovatief energieloket ontwikkelen op basis van ervaringen van andere gemeenten?

*******
Deze activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden. u vindt hieronder de drie presentaties van de sprekers:Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


deel op sociale media