Energietransitie van onderop, hoe gaan we dat doen?

Met Yolande Kolstee, Trude Buitenhuis, Arjen Rijsdijk o.l.v. Jan Kadijk

op 13-11-2019 om 20:00 uur

TOPdelft organiseert op deze avond in samenwerking met het Platform Energietransitie Delft de aftrap van een serie avonden over de energietransitie. De energietransitie is niet alleen een opgave voor de gemeente maar zeker ook voor bewoners en bedrijven. Het vraagt om betrokkenheid van ons allemaal bij de aanpak en keuze van oplossingen. Het vraagt om meedenken van onderop, vanuit de wijk, de buurt of de straat.

Het Platform Energietransitie Delft is een initiatief van Delftse bewoners voor Delftse bewoners. Het Platform ondersteunt de bewoners bij de overgang van aardgas naar andere bronnen voor warmte. TOPdelft biedt een platform voor discussie over technologie en innovatie en creativiteit en over vraagstukken en initiatieven en experimenten van en uit de stad.

We willen in een serie avonden kennis en informatie uitwisselen over duurzaamheid en energietransitie, initiatieven uit de stad een podium bieden en de dialoog bevorderen met elkaar en met maatschappelijke organisaties en de overheid. Woensdag 13 november zien we als startbijeenkomst voor ons programma, waarin we ook graag reacties en suggesties hiervoor horen.

Yolande Kolstee, voorzitter van het Platform Energietransitie Delft, zal vertellen over doel en activiteiten van het Platform Energietransitie.
Trude Buitenhuis, Business Development Manager Warmte en Koude van Eneco vertelt over de rol van Eneco voor bewoners van Delft. Zij gaat ook in op de warmterotonde Zuid-Holland waar de gemeente Delft haar warmtenet op wil aansluiten, dat de wijken Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk van warmte moet gaan voorzien.
Als laatste zal Arjen Rijsdijk, senior-beleidsmedewerker van de Gemeente Delft, ingaan op de stand van zaken in Delft en de beschikbare subsidieregelingen om de bewoners te ondersteunen bij de isolatie van de woningen.

We nodigen geïnteresseerde burgers van Delft uit maar ook buurt- en wijk- en huurdersorganisaties, vve-besturen en maatschappelijke organisaties en bedrijven, initiatiefgroepen. De bijeenkomst is gratis en aanmelden is niet nodig. Wilt u meer weten of zelf actief meedoen, actuele informatie over de lopende activiteiten is op te vragen via info@platformenergietransitiedelft.nlDeze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


deel op sociale media