Feestelijke presentatie en ondertekening van de E-Deal tussen Delft E Design en Gemeente

met wethouder Brandligt

op 04-12-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De gemeente Delft  sluit deze E-Deals met lokale partners om concrete afspraken te maken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraal 2050. Delft E Design cooperatie U.A. is een coöperatieve vereniging opgericht door aantal leden van Delft Design die een bewonersgerichte aanpak van de bestaande woningvoorraad ontwikkeld hebben. Doel is om een proeftuin van deze aanpak te maken waarin met bewoners hun bestaande woningen energieneutraal en misschien zelfs energiepositief worden gemaakt. De te ontwikkelen proeftuin en aanpak zal dienen als voorbeeld voor de bewoners van de Delftse pilots; de Verzetstrijdersbuurt, de Poptahof, het Agnethapark en de Monumenten uit de Binnenstad, andere wijken in Delft en gemeenten in Nederland. Op wat een feestelijke avond beloofd te worden zal naast een toelichting op de E-Deal ook worden ingegaan op ander initiatieven die spelen in de stad en de regio. Ardo de Graaf zal de eerste lessen uit project ‘De steen in de vijver Haaglanden’ presenteren waarbij gestreefd wordt naar het energieneutraal maken van bestaande woningen. Programma

  • 20.30 uur Presentatie van de Energie Deal door wethouder Stephan Brandligt
  • 20.35 uur ondertekening E-deal met Delft Energie Design
  • 20.40 uur Presentatie programma Delft Energie Design 2014-2017 door Ineke Hulshof, voorzitter Coöperatieve vereniging DelftEDesign
  • 20.55 uur Presentatie project ‘De steen in de vijver Haaglanden’ door Ardo de Graaf, projectleider
  • 21.30 uur gesprek met de zaal over kansen Duurzaam Delft
  • 22.00 uur afsluiting met een toast op de toekomst


Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


deel op sociale media