Fietsexpeditie langs Tracé WarmtelinQ Delft

Fietsexpeditie met interactieve haltes

op 14-07-2021 om 19:00 uur in vertrekpunt vanaf water ecoduct over de A4 (Midden Delfland)

In de avond van 14 juli organiseert TOPdelft in samenwerking met Platform Energietransitie Delft een interactieve fietstocht langs het beoogde tracé van de WarmtelinQ. Deze warmteleiding moet restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag en Leiden brengen. Een enorm infrastructureel werk, omgeven met kansen, investeringen, risico’s en een ingewikkeld besluitvormingsproces. De ‘voorwaardelijke investeringsbeslissing’ is nog niet genomen maar wordt voorzien in het najaar van 2021. Op dit moment beraden verschillende stakeholders langs het tracé zich op de vraag hoe ze zich tot dit initiatief willen verhouden. De provincie heeft half juni besloten een bedrag voor aanleg te reserveren, en daarnaast een garantie te geven, waarmee een van de randvoorwaarden voor de investeringsbeslissing is ingevuld. Het is nog steeds een grote puzzel die nog niet gelegd is. Voor Delft zou het in elk geval heel concreet betekenen dat er een nieuwe warmwaterleiding in de grond gaat. Dat zal niet ongemerkt gaan: waar gaat dat gebeuren en wat zijn daarvan de gevolgen?

Om het onderlinge gesprek over de verschillende perspectieven op de WarmtelinQ te bevorderen, organiseren we met medewerking van diverse partijen een fietsexpeditie langs het beoogde tracé van de Warmtelinq. We hebben diverse sprekers bij diverse informatieve stops. Op deze haltes staan verschillende partijen met uitleg over hun perspectief. Denk aan de Gasunie (de beoogde beheerder en operator van de leiding), aan woningcorporatie Vidomes (die een warmtenet kan inzetten vor het verwarmen van wooncomplexen), aan bewoners die werken aan de energietransitie van onderaf, , aan de gemeente Rijswijk (die een warmtevisie maakt waarin restwarmte een rol zal spelen), of aan natuurorganisaties die zich zorgen maken over natuur en landschap op het tracé, of aan de TU Delft die aan een Geothermiebron werkt. Er zijn in totaal 7 haltes waar we korte gesprekken voeren.

In groepen van ca 8 fietsers fietsen we van halte naar halte. Naar verwachting duurt de fietstocht met haltes ca. 2 uur. We beginnen bij het ecoduct over de A4 in Midden Delfland en eindigen bij het informatiecentrum van Rijswijk Buiten.

Bestel een gratis ticket
Aanmelden is verplicht. U kunt via onderstaande link een digitaal kaartje bestellen. U ontvangt een paar dagen voorafgaand aan de excursie nadere instructies over het startpunt en startmoment. U komt uiteraard op de fiets. U kunt maximaal 2 kaartjes bestellen op 1 naam.

Voor tickets zie
https://pretix.eu/TOPdelft/warmtelinq/


Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


deel op sociale media