Gebiedsontwikkeling: lessen van elders voor de Schieoevers van morgen

Met dr. ir. Tom Daamen en dr. Wouter Jan Verheul, TU Delft (vakgroep Urban Development Management)

op 28-03-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Wat zijn de kansen en potenties van de Delftse Schieoevers? Welke lessen kunnen geleerd worden van de ontwikkeling van oeverzones in andere steden met vergelijkbare uitdagingen? Welke leidraden biedt de wetenschap voor het vervolg van het planproces in Delft? Op basis van inspirerende voorbeelden geven twee TU-experts u een inkijk in de laatste inzichten op het terrein van gebiedsontwikkeling en gaan zij samen met u in gesprek over de Schieoevers van nu én die van morgen.

In gebiedsontwikkeling.nu staat een verslag van deze avond.Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


deel op sociale media