Gebouw zoekt functie; wat kan er in het Armamentarium?

Een verkenning van de mogelijkheden door stadsbouwmeester Wytze Patijn

op 17-04-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Sinds het Legermuseum uit Delft is vertrokken staat het Armamentarium leeg. Het debat over nieuwe functies in het gebouw is volop gestart. Maar wat zijn de mogelijkheden van het gebouw en van de plek? Stadsbouwmeester Wytze Patijn  heeft een verkenning naar deze mogelijkheden gedaan en presenteert deze in het Architectuurcafé in TOP.

De verkenning, gebouw zoekt functie, richt zich zowel op het gebouw als de plek. Welke mogelijke functies laat het gebouw toe? Het gebouw is zo groot dat het meerdere functies toelaat. Het complex is in feite een stuk stad. Wat zijn de mogelijke verbindingen tussen deze plek in de stad met de rest van de binnenstad en de Spoorzone?.

Patijn heeft bij de presentatie van het plan Palmbout voor de Spoorzone al veel aandacht getrokken met zijn uitspraak over het Armamentarium: “Dat gebouw is zo prominent aanwezig en heeft zulke enorme mogelijkheden, dat moet absoluut een icoon blijven dat de verschillende delen van de stad verbindt. Het moet een spilfunctie krijgen tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Delft.” In de gemeenteraad is inmiddels al gezegd dat het pand van het voormalig Legermuseum bij de ontwikkelingen in de Spoorzone betrokken moet worden.

Het Architectuurcafé over het Armamentarium vormt de start voor een serie debatten die TOP komende maanden organiseert  over de zoektocht naar mogelijke nieuw functies in het voormalige Legermuseum. Bij de sluiting van het Legermuseum deed burgemeester Verkerk een beroep op creatieve geesten: bedenk een nieuwe bestemming voor het prachtige historische pand.

Het idee is om dit proces in TOP een serie van debatten gevoerd wordt waarin telkens 2-3 mogelijkheden voor invulling ter inspiratie gepresenteerd worden. Zo is recent al het idee van een VOC-museum geuit. In het debat worden vervolgens de reacties gepeild en bediscussieerd. Uitkomst is een voorstel voor de invulling die recht doet aan de stad Delft en zijn inwoners en het krachtenveld rondom de invulling van het pand.Deze activiteit valt onder het thema reeks debatten over het Legermuseum.


deel op sociale media