Help (!) de senioren op de Delftse woningmarkt; mag het wat meer zijn!

door Frank Köster

op 10-04-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In het kader van het thema Zorg&techniek&Wijken zal Frank Köster, directeur van ICS-Advies,  ingaan op de woningmarkt voor senioren.  Alles draait hier om de kwaliteit van het thuis kunnen blijven wonen. En  om het krijgen van de juiste zorg. De eindgebruiker staat centraal. Maar het is lastig om te weten te komen wat de klant, als eindgebruiker wil. Alles draait om kennis van en over bewoners als klanten:   “If you know the person you will find the present!”

Projectontwikkelaars, beleggers en andere professionele partijen in de vastgoedmarkt praten veel over de (woon)behoeften van senioren, maar kennen de behoeften van deze groep nauwelijks. Vergrijzing of niet, bij de bouw van nieuwe woningen wordt nog altijd te weinig rekening gehouden met de wensen en ideeën van senioren.

Frank Köster, innovator en initiator o.a op het gebied van wonen en zorg,  gaat in op de keuzeprocessen van senioren op de woningmarkt.  De verwachtingen van vragers en aanbieders komen in beeld.  Hij stelt ook de historische  verbinding van het  wonen met de zorg ter discussie.  Moeten we wel van alles onder de Zorg scharen?  Zijn stelling is dat het zeker in de toekomst veel meer gaat om Zorg en  Sorg = Service. Uiteindelijk moet het klantenperspectief het vertrekpunt zijn als we kijken naar de verbinding tussen Klanten – Zorg/Sorg – Techniek/ Service –  Wijken.

Als we de klant als eindgebruiker echt centraal stellen, moeten we ons in de klant verdiepen en investeren. Voor de klant gaat dan ook gelden: ”Mag het wat meer zijn”.Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


deel op sociale media