De lessen van old-school collectief wonen en de toekomst, een verkenning

op 15-06-2022 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Een avond over collectief wonen in verleden, heden en toekomst, met:

– 1. Willemijn Wilms Floet over Oases in de stad_Delft
– 2. Marije Peute over Together en Samen wonen op leeftijd
– 3. Korte documentaires over Delftse voorbeelden

Michiel Brouwer zorgt voor een wrap up en het gesprek met de zaal over de kansen voor Delft.

1. Oases in Delft, presentatie door Willemijn Wilms-Floet

Hollandse hofjes spreken al zes eeuwen tot de verbeelding. Willemijn Wilms-Floet ontrafelt in de publicatie ‘Oases in de stad’ de duurzame verschijningsvorm van 22 historische hofjes (gebouwd tussen 1395 en 2007).

Het is hun bijzondere architectuur die deze kleine, verborgen stedelijke oases onverminderd actueel maakt. In iedere periode innoveren architecten het veertiende-eeuwse archetype in reactie op veranderde maatschappelijke verhoudingen. Altijd ervaren bewoners en bezoekers een bijzondere, stedelijke intimiteit in een sfeer van collectiviteit.

Wat kan het archetypische hofje vandaag de dag betekenen voor de zoektocht naar collectieve woonvormen? Willemijn Wilms Floet neemt ons op 15 juni mee in haar onderzoek naar zes eeuwen hofjes en haar visie op de betekenis van hofjes voor de opgaven van morgen. Willemijn Wilms Floet doceert Architectuur aan de Technische Universiteit Delft.

2. Samen Wonen op Leeftijd, presentatie door Marije Peute

Met financiering van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft het onderzoeksproject Samen Wonen op Leeftijd gezamenlijke woonoplossingen ontwikkeld voor senioren in Delft door middel van co-creatie met bewoners. Samen Wonen op Leeftijd komt voort uit Project Together!, een samenwerking tussen de gemeente Delft, de TU Delft en het architectenbureau INBO met als doel gezamenlijke huisvestingsoplossingen te stimuleren. Lees hier meer over Project Together!.

3. Korte documentaires over Delftse voorbeelden

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van de doorlopende expositie over Collectieve Woonvormen in Delft.


deel op sociale media