Het Nieuwe Ontwikkelen, vervolg

Met Kees Dol (OTB), Jasper van Zwol, Marius Heijn (Era Contour)

op 03-04-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

‘Het Nieuwe Ontwikkelen’ krijgt een vervolg met drie presentaties als opmaat voor de kansen die er zijn in de Spoorzone Delft en de binnenstad voor Particulier Opdrachtgeverschap, Bouwgroepen en CPO formules.

Kees Dol van OTB vertelt over het OTB onderzoek in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM, over de verschillende aanpak en cultuur rond Particulier Opdrachtgeverschap in Duitsland, België en Nederland.

Jasper van Zwol laat een paar Berlijnse projecten zien die bezocht zijn tijdens de Delft Design fietsexcursie in 2011 en vertelt kort iets over het onderzoek ‘Ruimte voor de Tussenmaat’, uitgevoerd met steun van het Stimuleringsfonds door Annet Ritsema, Vincent Kompier, e.a.

Marius Heijn van Era Contour vertellen over de aanpak van bestaande woningen met het initiatief ‘Eén blok Stad’ en over het onderscheid met CPO in deze ontwikkeling.

Ook deze avond willen we afsluiten met een gesprek tussen de sprekers en de zaal, we dagen u uit om mee te denken over de mogelijkheden in Delft!


Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


deel op sociale media