Hugo de Grootlezing door Marli Huijer

op 23-09-2021 om 20:00 uur in De Nieuwe Kerk, Delft

23 september organiseert TOPdelft i.s.m. Delftse Bruggen, het studentenpastoraat, de gemeente Delft en de Raad van kerken de 2-jaarlijkse Hugo de Groot lezing in de Nieuwe Kerk. Paul Scheffer sprak de lezing uit in 2019. Marli Huijer is dit jaar te gast. Zij was van 2015-2017 Denker des Vaderlands en is als publieksfilosoof verbonden aan de Erasmusuniversiteit.

Marli Huijer spreekt op 23 september in de Nieuwe Kerk over burgerschap. Zij onderzoekt hoe je uit vrije wil tot verbondenheid kunt komen. Wat hebben we hierover afgelopen jaar geleerd? Kunnen we mogelijke dominantie voorkomen van ideologieën die bepaalde groeperingen tot mikpunt maken? Hebben we voldoende aandacht voor de noodzaak van verbindende initiatieven en het belang van de rechtsstaat?

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 – 20.00 uur: inloop/voorprogramma
20.00 – 20.05 uur: welkom door Nazreen Ghauharali
20.05 – 20.15 uur: welkom door Marja van Bijsterveldt
20.15 – 21.00 uur: lezing Mali Huijer
21.00 – 21.30 uur: gesprek met 8 inwoners en start gesprek met de zaal
21.30 – 21.40 uur: ronddelen borrel/hapje
21.40 – 22.00 uur: vervolggesprek met de zaal en afsluiting

We hebben er voor gekozen om de 1.5m aan te houden en mensen te placeren.

TOPdelft zet zich in om deze 2 jaarlijks lezing tot een breed gedragen Delfts event te maken. Het is een momentum waarop we vieren dat wij een verbonden stad zijn en dat we daarbij kunnen voortbouwen op een rijk verleden. Hugo de Groot was niet alleen een briljant jurist maar ook een denker die een eigen weg zocht tussen rechten en eigen verantwoordelijkheden. Zie ook het verslag van de 4 avonden die TOPdelft 2 jaar geleden organiseerde over het leven van Hugo de Groot als jurist, politicus, kunstenaar en gelovig mens.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar aanmelding-hugodegroot@delft.nl.Deze activiteit valt onder het thema Wetenschap en filosofie.


deel op sociale media