Iedereen aan de slag voor water

Wat zijn de komende jaren de voornaamste opgaven in Delft?

op 26-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

“Iedereen aan de slag voor water”

Dit is de titel van het nieuwe bestuursakkoord van het Hoogheemraadschap van Delfland. Waterveiligheid, waterbeheer en waterzuivering staan hierin centraal. Verbindend samenwerken moet leiden tot succes. Hoe doen we dat in Delft? Wat zijn de voornaamste opgaven wie zijn aan zet?

Manita Koop (hoogheemraad CDA) en Leon Hombergen (fractievoorzitter PvdA vereningde vergadering) geven ieder een toelichting op het in Mei gesloten bestuursakkoord. Dit akkoord is alleen al bijzonder doordat het getekend is door alle elf fracties van de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. Daarnaast worden de belangrijkste opgaven geschetst voor kust, stad, glas en gras. In de stad gaat het met name om klimaatadaptief bouwen en de afkoppeling van het riool.

De delftse gemeenteraad wil de delftse klimaatadaptatiestrategie meer concreet maken. Hierover gaan we in gesprek met raadsleden waaronder Rinske Wessels (Groen Links) en Boris Overbeeke ((D66).

Wat is de rol van delftse bewoners en ondernemers bij de aanpak van Delftse wateropgaven?
Vanuit de belangenvereninging binnenstad Noord, licht Hans van Bodegom toe wat in dit deel van de stad de belangrijkste opgaven zijn.
Alice Koenen vertelt vervolgens over haar ervaring met burgerinitiatieven zoals het vergroenen van schoolpleinen.


Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


deel op sociale media