Bètabalie: Leven in de stad

Lezing door Naomi Jacobs

op 20-03-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De stad is de door mensenhanden gemaakte leefomgeving. De eerste steden zijn al bijna tienduizend jaar oud. De oudste stad ter wereld is volgens Jon Reader (uit: Cities) Çatalhöyük in Turkije. Daar woonden 7400 jaar v.Chr. al circa tienduizend mensen. Wij hebben niet alleen de stad gevormd maar de stad vormt ook de mensen die er wonen. De stedelijke levensstijl spreekt veel mensen aan en we zien een groei van de meeste steden. De stad als maatschappelijke ladder, bestaat deze nog?
De individualisering, informatisering en internationalisering zijn voor de stedelijke ontwikkeling de laatste jaren dominante trends geweest. Wat is daarvan de betekenis voor de vorming van stedelijke gemeenschappen? Zijn deze trends de oorzaak van de groeiende tweedeling? En: zijn er grenzen aan de diversiteit? Wat is de toekomst van de sociale huursector en kan deze sector oplossingen bieden voor de nieuwe stedelijke problemen?

Naomi Jacobs is filosofe, co-auteur van het boek Onszelf voorbij, kijken naar wat we liever niet zien (Lisa Doeland, Naomi Jacobs en Elize de Mul) en verbonden aan de TU/E -Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences.Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


deel op sociale media