Meer uit de knoop halen, slimme strategieën voor allianties rond stations

door Edwin van Uum

op 27-11-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Niet alleen Delft werkt aan zijn spoorzone. Veel gemeenten werken aan hun stationsknopen. En dat gaat vaak niet van een leien dakje. Dat komt niet alleen door de crisis. Los daarvan is er sprake van veel partijen en belangen. En daardoor houden partijen elkaar verstrengeld in de knoop. Slimme strategieën zijn nodig om dat te doorbreken. Het is tijd om serieus werk te maken van alliantievorming rond knooppunten.

De inleiding van Edwin van Uum van het bureau Noorzuiden gaat hierover.
Hij zal vertellen over zijn ervaringen met zogenaamde alliantiegesprekken rond stations in de Zuidvleugel. (Station Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag en station Gouda. Die gesprekken in het kader van Stedenbaan zijn gericht op samenwerking en uitvoering, waarbij vooral het perspectief van gebruikers en eigenaren van grond en vastgoed en uit de omgeving centraal staat.
Na de inleiding is er veel tijd voor inbreng vanuit de zaal. Wat kunnen we hiervan leren voor de stations Delft en Delft-zuid. Met welke belangen en partijen moet hier meer rekening worden gehouden.


Deze activiteit valt onder het thema .


deel op sociale media