Methodiek herbestemmen Leegstaande kerken

door Harald Schout en Loes Kellendonk

op 29-01-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In 2011 vonden wij dat het vraagstuk rondom leegstaande kerken steeds dwingender was geworden. Met subsidie van het Stimuleringsfonds Architectuur zijn we aan de slag gegaan met het formuleren en bedenken van een methodiek om de omstandigheden van deze leegstaande gebouwen in kaart te brengen.

Het doel daarbij is niet alleen een fysieke analyse geweest, maar juist de combinatie van factoren te vinden die bepalend zijn voor de slagingskansen van herbestemming van het object. Bewust hebben we 9 verschillende kerkgebouwen geselecteerd in de Randstad met een zo groot mogelijke diversiteit aan omstandigheden.
In nauwe samenwerking met ABF Cultuur zijn de gegevens van het gebouw en zijn omgeving gecombineerd en gescoord, waardoor een goed inzicht wordt verkregen in de kansen en problemen van elk object. De resultaten worden vervolgens op een beeldende manier vormgegeven, zodat een snel inzicht wordt verkregen. Ook de mogelijke functie(combinatie)s worden in een sferenruit uitgedrukt wat inspirerend werkt in het herbestemmingsproces.
Op dit moment wordt de methodiek door ons getoetst in de praktijk. Zo zijn we voor diverse kerken en verschillende opdrachtgevers  bezig om de methodiek waar nodig uit te breiden, te verscherpen en aan te passen.
Graag maken we jullie deelgenoot van onze manier van werken met de methodiek en laten we de mogelijkheden ervan in een presentatie zien.


Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


deel op sociale media