Nieuwe functie(s) Gasthuisplaats

op 11-09-2017 om 14:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Wat kunnen we met die historische Gasthuisplaats? In de discussie van het Architectuurcafé van 6 juli kwamen vragen op over de wenselijkheid van grote gebouwen op de Gasthuisplaats. Daarnaast was er nadrukkelijk de wens van op de schaal van de omgeving afgestemde functies bij een herontwikkeling. Iedereen vond dat deze historische plaats een bijzondere invulling zou moeten krijgen, mede gezien de archeologisch gecompliceerde situatie. De soms hemelbestormende afstudeerpresentaties hebben het denken over de Gasthuisplaats een stimulans gegeven.

Afsluitend is toen voorgesteld een vervolgdiscussie te organiseren i.s.m. DelftDesign rondom de vraag naar de gewenste functies voor de Gasthuisplaats. Dit wordt actueel nu de gemeente Delft het voornemen heeft tot herontwikkeling van de Gasthuisplaats, blijkens een door haar op de Provada te Amsterdam dit jaar uitgegeven brochure. Tijd voor een discussiemiddag onder leiding van stadsbouwmeester Wytze Patijn om samen dieper in te gaan op de mogelijke nieuwe functies van de Gasthuisplaats.

 

Daarvoor zijn vijf stellingen opgesteld, die u in de pdf 5 stellingen over de Gasthuisplaats  kunt lezen.

Het verslag van de dag kunt u hier lezen: Verslag Discussiemiddag Gasthuisplaats nieuwe functies 11 september 2017

 

 Deze activiteit valt onder het thema Architectuurcafé.


deel op sociale media