Ontwikkelingen, opgaven en oplossingen rondom zorgvastgoed

Debat met wethouder Raimond de Prez, Maarten Vos, Margriet Dijkhuis, Margo van den Broek e.a.

op 15-01-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In het kader van het thema Zorg&Techniek&Wijken komen deze keer de ontwikkelingen, opgaven en oplossingen rondom zorgvastgoed aan de  orde. Vergrijzing, ingrijpende veranderingen in de zorg en in de financiering daarvan, veranderende rollen van spelers leiden tot snelle verandering en urgente maatschappelijk opgaven: er zijn innovaties nodig in het zorgvastgoed. Wat te doen met verouderd zorgvastgoed, wat te doen met een tekort aan aangepaste woningen?

Over deze vragen willen we op 15 januari bij TOP Delft de discussie aangaan met

  • Raimond de Prez, wethouder zorg en wijken gemeente Delft
  • Maarten Vos, manager strategie en beleid, woningbouwcorporatie  Vidomes
  • Margriet Dijkhuis en Lieveke Schram  van Buurtzorg Delft
  • Margo van den Broek en  Jorie van Leeuwen van Ouderenproof

Zij zullen vanuit eigen perspectief ingaan op ontwikkelingen, opgaven en oplossingen rondom zorgvastgoed. Wat betekent dat op het gebied van de organisatie van de zorg, de ontwikkeling en beheer van vastgoed en wenselijke technologische oplossingen. Daarna debat met aanwezigen in de zaal uit de wereld van zorg en techniek en wijken.

Zorgvastgoed werd in het verleden voor lange tijd ontwikkeld en gefinancierd vanuit de AWBZ. Dat gaf zowel de zorgpartijen als de woningcorporaties zekerheid. De huizen kwamen wel vol, de corporatie was verzekerd van een stabiele huurder. Nu is dat toekomstperspectief compleet anders. Mensen zullen langer thuis blijven wonen en eerder een beroep doen op de WMO, voor bijvoorbeeld  woningaanpassingen.  Dat betekent voor de gemeente ook nogal wat. Er komen bijvoorbeeld panden leeg te staan in de stad, wat moeten we daar mee? Toch ombouwen tot zorgwoningen voor laagstbetaalden, studentenhuisvesting van maken of wellicht toch slopen? Er komt een vraag naar nieuwe woonzorgconcepten, hoe gaan die ontwikkeld worden? Hoe gaan gemeente, zorginstellingen, corporaties en bewoners samenwerken om deze nieuwe concepten te ontwikkelen?Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


deel op sociale media