Open Science & Big Data

Professoren in de theaterarena

op 06-02-2018 om 20:30 uur in Theater De Veste

Moeten we ons zorgen maken over de openheid en reproduceerbaarheid van de wetenschap? Wat betekent het dat de hoeveelheid data elke paar jaar verdubbelt? Hoe gaan we om met al die data? Kunnen we dat nog wel bevatten? En wat kunnen computers met al die data doen en hoe wenselijk is dat?

Actuele en boeiende vragen waarover drie interessante sprekers onder leiding van presentator René M. Broeders met elkaar in debat gaan:

  • Barend Mons, hoogleraar Biosemantiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum en verbonden aan het Leiden Centre of Data Science
  • Geert-Jan Houben, hoogleraar Web Information Systems (WIS) aan de TU Delft
  • Karel Luyben, sinds begin dit jaar rector magnificus emeritus van de TU Delft. Luyben is in 2016 toegetreden tot de Europese adviesgroep Open Science Policy Platform (OSPP). OSPP adviseert over het verder ontwikkelen en implementeren van open wetenschapsbeleid teneinde de kwaliteit en de impact van de Europese wetenschap te verbeteren.

Open Science & Big Data 
Wetenschappers moeten gemakkelijker gebruik kunnen maken van elkaars data, vindt een groep onderzoekers van verschillende universiteiten. Big data moeten straks vooral FAIR (findable, accessible, interoperable and re-usable) DATA zijn.

Wat kan Open Science hierin betekenen?
Het gratis en voor iedereen toegankelijk maken van de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek: betekent dit niet alleen een efficiëntieslag voor vervolgonderzoek, maar ook een toename van de reproduceerbaarheid en daarmee betrouwbaarheid? Als daarnaast de data uit het ene onderzoek eenvoudiger te combineren zijn met andere onderzoeks-data, levert dat dan een versterking van de innovatiekracht op? Kortom zal de impact van Open Science veel groter zijn dan nu veelal wordt vermoed?


Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Open Science en Big Data.


deel op sociale media