Opgaven en dilemma’s voor de Campus

Met Iljoesja Berdowski, Gido ten Dolle, Anja Stokkers en anderen

op 22-02-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De TU en de gemeente werken gezamenlijk aan de campusontwikkeling, in samenhang met de ontwikkeling van de stad. Met een gebouwenvoorraad van meer dan 600.000 m2 BVO en een terreinoppervlakte van meer dan 220 ha is de TU Delft één van de grootste campussen van Europa. Een groot deel van deze gebouwenvoorraad is zowel technisch als functioneel niet meer geschikt voor deze tijd. Parallel hieraan groeit het aantal studenten en neemt de vraag naar passende onderwijs- en onderzoeksruimtes toe. Vanuit de Campusvisie formuleert de TU Delft onder andere hoge ambities op het gebied van een ‘Living Campus’ en duurzaamheid. Ook de bereikbaarheid vraagt om een strategie en om grote investeringen.  Daarbij spelen een aantal forse opgaven en dilemma’s. De ontwikkeling van het TU Noord-gebied, waar een half jaar geleden in TOP over is gesproken, is daar een onderdeel van.

Iljoesja Berdowski, (Manager Ontwikkeling Campus) zal deze opgaven in samenhangend perspectief presenteren. Gido ten Dolle (directeur Ruimte en Economie van de gemeente) en Anja Stokkers (directeur FMVG van de TU) zullen reflecteren op de dilemma’s.Deze activiteit valt onder het thema Campus en de Stad.


deel op sociale media