Presentatie Integraal Ontwikkelingsplan Spoorzone

m.m.v. Rosie Severens OBS

op 25-09-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Lees hier verslag discussie over IOP Nieuw Delft in TOP

Vorige week heeft het stadsbestuur de plannen voor de Spoorzone gepresenteerd, een gebied dat vanaf nu ‘Nieuw Delft’ heet. Op woensdag 25 september wordt dit plan in TOP gepresenteerd door Rosie Severens, manager gebiedsontwikkeling Spoorzone, waarna discussie plaatsvindt.

Het IOP (Integraal Ontwikkelingsplan Spoorzone) geeft de gebiedsvisie en bevat besluiten over de manier waarop de ambities voor de verdere gebiedontwikkeling van de Spoorzone worden vormgegeven. Het stedenbouwkundige plan ‘Zicht op Delft’ van bureau Palmbout dat begin 2013 is gekozen, is nu verder is uitgewerkt in een referentieplan. Dit wordt de basis voor de infrastructuur de bewaking van de grondexploitatie. Het geeft de richting aan maar biedt ook flexibiliteit voor de verdere ontwikkeling. In het IOP staan de programmering, fasering en samenwerkingsvormen. Wat is de marktvraag, welke geïnteresseerde marktpartijen worden benaderd? Hoeveel woningen en appartementen willen we bouwen? Waar beginnen we? Het IOP vormt ook de onderlegger voor een formeel planologisch document waarmee de planologische procedures worden gevoerd.

De huidige plannen wijken behoorlijk af van wat ooit de bedoeling was. Aan die verandering is een paar jaar gewerkt. Het resultaat ligt er nu, een concreet plan. Partijen die plannen of ideeën voor Nieuw Delft hebben zich kunnen melden.
Kortom een belangrijk moment en een belangrijk stuk om bij stil te staan. Na de presentatie is er volop ruimte voor reacties. De aftrap daarvoor zal worden gedaan door Peter Jonquière, voorzitter van de klankbordgroep Spoorzone.


Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


deel op sociale media