Stadsgesprek Delft Inclusief

Stadsgesprek

op 08-06-2022 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Dit stadsgesprek is na te kijken via YouTube:

Hoe gaan we als stad van techniek en innovatie om met beperkingen? 10 procent van de Nederlanders heeft een lichamelijke, verstandelijke of mentale beperking. Zij kunnen daar meestal mee leren omgaan. Maar hoe gaat de stad hiermee om? Wat is er nodig om mensen met een beperking meer kansen te geven om te kunnen wonen, leren en studeren, werken en recreëren zoals zij zelf willen?
Gemeenten zijn verplicht een Lokale Inclusie Agenda op te stellen in het kader van het VN-verdrag over de rechten van de mens met een handicap. Gemeenteraadsleden hebben het college gevraagd ook actie te ondernemen. Wat is er tot nu toe gebeurd?

In het stadsgesprek vertellen verschillende Delftenaren uit eigen ervaring waar zij tegen aan “lopen”. Wat kunnen we hieraan veranderen en wie hebben daarin een rol. Hierover gaan we het gesprek aan. Het is hoog tijd dat we ons meer bewust worden van de opgave die hier ligt:
*Wie is aan zet om Delft inclusiever te maken? Wat doen woningcorporaties, sportverenigingen, ondernemers, schoolbesturen, de gemeente en inwoners?
*Wat zijn goede voorbeelden?
*Welke onderwerpen hebben prioriteit als het om inclusie gaat?

“Als ik door de stad loop of in een station ben, heb ik regelmatig valpartijen doordat fietsen of andere obstakels op de geleidelijnen mijn route blokkeren” (jonge vrouw, visuele beperking).

“Als je opgenomen bent geweest vanwege psychische problemen, is het vaak vanzelfsprekend dat je een bijstandsuitkering krijgt. Maar ik wil gewoon werken!” (man met chronische psychische problemen)

Toegankelijkheid lezingenzaal
Dit TOPdelft stadsgesprek wordt georganiseerd in de lezingenzaal op de eerste verdieping van het Prinsenkwartier. Er is een kleine lift aanwezig, hier past echter geen scootmobiel in. Indien nodig kunnen wij u begeleiden bij het gebruik van deze lift en zorgen voor een eventuele overstap van scootmobiel naar rolstoel. Als u hiervan gebruik wilt maken, vragen wij u dit te melden door een mail te sturen aan info@topdelft.nl.


Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media